Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва
Єдиний галузевий навчально-методичний, науково-дослідний заклад, що забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації широкого кола фахівців у сфері культури Чернігівської та Сумської областей
Є координаційним центром, який спрямовує і стимулює науково-дослідну, навчально-методичну діяльність закладів та установ культури і мистецтв області.

Загальні відомості
Був заснований 7 березня 2006 р. як Чернігівський факультет Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Наказ Міністерства культури і туризму України від 07.03.2006 р. №96). 24 січня 2009 .р на базі Чернігівського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв створено Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури у складі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Наказ Міністерства культури і туризму України №23/0/16-09).
Рівень акредитації - IV.

Інститут очолює заслужений працівник культури, кандидат історичних наук, професор В.М. Малиневська.

Основний структурний підрозділ - кафедра теорії, історії та практики культури, яка здійснює навчальну, методичну і науково-дослідну роботу, підготовку і підвищення кваліфікації працівників культурно-мистецької сфери.
Завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Грисюк.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі вищої школи:
3 доктори наук, 5 професорів, 12 кандидатів наук; Народний артист України, 6 Заслужених артистів України, 4 Заслужених діячів мистецтв України, 3 Заслужених працівників культури, близько 100 викладачів належного рівня компетентності.
За умов зручного регіонального розташування інститут має можливість активно співпрацювати з Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Інститутом післядипломної освіти Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Державною національною музичною академією ім. П.І.Чайковського, Національним музеєм та іншими провідними закладами освіти і культури.

Підвищення кваліфікації
Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури - єдиний галузевий навчально-методичний заклад, що забезпечує підвищення кваліфікації фахівців культури і мистецтв Чернігівської та Сумської областей. За узгодженням з Академією підвищенням кваліфікації можуть охоплюватися працівники й інших областей України. Підвищення кваліфікації у галузі культури і мистецтв проводиться за державним замовленням.

Основними завданнями інституту у галузі підвищення кваліфікації є:
- поширення передового досвіду професійної діяльності та інновацій в роботі культурно-мистецьких закладів;
- вдосконалення форм і методів навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах;
- ознайомлення з нормативно-правовим підґрунтям функціонування культурно-мистецької сфери.

У 2007-2008 рр. на ЧФ ДАКККіМ підвищили кваліфікацію 1000 осіб (500 у 2007 р. та 500 у 2008 р.). Були представлені різні категорії працівників закладів культури і мистецтва та викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Тематика навчання спрямовувалась на оптимізацію та вдосконалення навчально-виховного процесу, пошук нових форм обслуговування населення у культурно-мистецькій сфері.

До навчального процесу залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, керівники та провідні спеціалісти у різних галузях культури і мистецтва, представники творчої інтелігенції Чернігова та Києва. Високу оцінку слухачів отримали лекційні курси, прочитані професорами В.Я.Редею, О.В. Овчарук, В.А Личковахом, доцентами М.О Рудьком, М.В Карандою, В.П Антипець, В.М Суховерським. Величезну увагу привернули майстер-класи, що проводили професор з Німеччини А. Шац, київські фахівці В. Козлов, А.Н.Ільїн, М.В.Степаненко, Ю.В. Яблонська. Багато нової і корисної інформації отримали слухачі під час спілкування з Головою Президії Ради директорів шкіл естетичного виховання О.Г.Шалітом та членом Президії Ради М.О.Лук’янчуком.

Заняття проводяться у навчальних аудиторіях інституту. Крім цього, як навчально-методична база використовуються культурно-мистецькі заклади м. Чернігова (Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В.Тарновського, літературно-меморіальний музей М.Коцюбинського, обласна універсальна бібліотека ім. В.Г.Короленка, міська бібліотека ім. О.Довженка, музичне училище ім. Л.Ревуцького, виставкова зала Національної Спілки художників України). Інститутом започатковано нову форму навчання - виїзні заняття, проведені на базі Менського районного будинку культури та Ніжинської музичної школи. Для забезпечення кращої якості навчального процесу активно використовуються сучасні аудіо-візуальні засоби, запроваджуються інтерактивні форми навчання: тренінги, ігри, круглі столи.

Важливе місце у навчальному процесі посідає культурна програма, яка пропонується слухачам. Це відвідування найкращих вистав Чернігівського обласного музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка, концертних програм Чернігівського обласного філармонійного центру, виступів провідних творчих колективів області.

Підготовка те перепідготовка кадрів
Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту надає можливість отримати унікальні спеціальності, що відкривають широкі перспективи для роботи у сфері культури та мистецтва. Підготовка та перепідготовка кадрів відбувається згідно з соціальним замовленням та індивідуальними запитами громадян України.
Інститут здійснює підготовку фахівців на базі середньої спеціальної та вищої освіти.

Форма навчання - заочна.
Випускники отримують диплом державного зразка.

Студенти інституту здобувають освіту за спеціальностями:
Музичне мистецтво

Кваліфікація: музикознавець, викладач фахових дисциплін

Випускники отримують знання і навички, необхідні для здійснення професійної діяльності
- музикознавця,
- музично – просвітницької діяльності,
- викладача музичної школи, школи мистецтв.

У числі дисциплін навчального плану - психологія творчості, музичний інструмент, історія світового та вітчизняного музичного мистецтва, методика викладання музично – теоретичних та музично – історичних дисциплін, теорія та практика музикознавчих досліджень.

Кваліфікація: Артист – вокаліст, керівник вокального ансамблю, викладач фахових дисциплін.

Випускники отримують знання і навички, необхідні для здійснення професійної діяльності
- артиста вокального жанру,
- керівника вокального колективу,
- викладача музичної школи, школи мистецтв.
Студенти вивчають психологію творчості, отримують навички професійної постановки голосу, сценічного номеру, естрадного співу та методики його викладання, практики роботи з мікрофоном та студійним технічним обладнанням.

Музичне мистецтво. Хорове диригування.
Кваліфікація: Хоровий диригент, викладач фахових дисциплін, регент церковного хору.

Випускники отримують знання і навички, необхідні для здійснення професійної діяльності
- хорового диригента,
- регента церковного хору,
- викладача музичної школи, школи мистецтв,
- художнього керівника вокального ансамблю, хорового колективу,
- методиста, директора БК,РБК.

У числі дисциплін навчального плану - психологія творчості, постановка голосу, диригування, музичний інструмент, історія музики та музичних стилів, історія християнських церков, історія музики християнських церков, уставознавство, методика викладання музично – теоретичних та музично – історичних дисциплін.

Хореографія.
Кваліфікація: балетмейстер – педагог ансамблю народного танцю, викладач фахових дисциплін
Випускники отримують знання і навички, необхідні для організації та забезпечення професійної діяльності балетмейстера – педагога ансамблю народного танцю, викладача фахових дисциплін.

Студенти опановують історію світового та вітчизняного хореографічного мистецтва, мистецтво балетмейстера, теорію та методики викладання класичного, народно – сценічного, українського народно – сценічного танцю, отримують професійні, практичні навички бальної, сучасної хореографії.

Менеджмент соціокультурної діяльності
Кваліфікація: Менеджер зовнішньокультурної діяльності
Випускники отримують знання і навички, необхідні для організації та правового забезпечення управлінської, наукової, методичної роботи в соціокультурній сфері, в сфері спорту, маркетинговій та зовнішньо-культурній діяльності за напрямами:
- інформаційно-аналітичним,
- організаційно-методичним,
- адміністративно-управлінським.

За умов набуття відповідного досвіду фахівець здатний адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності:
- освітньо-педагогічної,
- науково-дослідницької,
- творчо-виховної,
- маркетингової,
- обліково-контрольної.

Підготовка фахівця соціокультурної сфери відповідає вимогам щодо працевлаштування
- в соціокультурній сфері;
- у державних установах та комерційних структурах , які співпрацюють із
зарубіжними країнами і здійснюють експертизу зовнішньо-культурних контактів;
- у відділах зовнішньо культурної діяльності урядових та неурядових установ,
спільних підприємств, політичних партій та організацій;
- в установах, що здійснюють соціокультурну діяльність.

Менеджмент інформаційної та виставкової діяльності.
Кваліфікація: Менеджер інформаційного та виставкового бізнесу

Спеціальність є перспективною щодо працевлаштування. Випускники отримують знання і навички, необхідні для організації та правового забезпечення інформаційного та виставкового бізнесу; беруть активну участь в реалізації проектів, спрямованих на вдосконалення інформаційного бізнесу та виставкової діяльності.

Фахівці можуть працювати в сфері інформаційного та виставкового бізнесу, здійснюючи інформаційне моделювання бізнес – процесів, виробництво інформаційних продуктів і послуг, документаційне та інформаційно-рекламне забезпечення виставкової діяльності; брати участь у виставках, ярмарках і аукціонах як в країнах СНД, так і інших регіонах, здійснюючи технологічні процеси виставкової діяльності на таких посадах:
- менеджер інформаційної продукції та послуг,
- інформаційний брокер,
- інформаційний маклер,
- менеджер виставкового бізнесу,
- менеджер з маркетингу.

Документознавство та інформаційна діяльність
Кваліфікація: Документознавець – референт органів державного управління і місцевого самоврядування
Випускники отримують знання та практичні навички з державного управління. Вчаться працювати в умовах ринкових відносин. Опановують інноваційні технології, інформаційний та кадровий менеджмент, сучасні інформаційні системи та використання комп’ютерних технологій в діяльності установ культурно-мистецької сфери. Документознавець-референт органів державної влади та місцевого самоврядування – це фахівець з високим рівнем знань, умінь і навичок з організації діловодних процесів та інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.

Високий рівень фахової підготовки студентів досягається завдяки викладанню висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. З інститутом активно співпрацюють викладачі ДАКККіМ (м. Київ) - фахівці у галузі музикознавства, професори В.Я. Редя та О.В Овчарук., провідний хормейстер України, професор М.С Юрченко., відомий хореограф, професор В.О.Камін, фахівець з історії музичної культури, доцент О.Ю. Пономаренко, доктор філософії, провідний спеціаліст з документознавства Ю.І. Палєха, авторитетні фахівці у галузі менеджменту соціокультурної діяльності професори В.КСкнарь, А.П Філіна, Н.Г. Ашаренкова; викладачі вищих навчальних закладів Чернігова – провідні спеціалісти у галузі міжнародних культурних відносин - доцент М.О.Рудько, культурології та естетики - доценти М.В Каранда та Т.В Андрійчук, психології - доцент В.П.Антипець, релігієзнавства - доцент Богун М.О. Не менш важливим у фаховій підготовці студентів є залучення до викладацької діяльності провідних діячів культури і мистецтва України. Серед них - заслужені діячі мистецтв України Л.М.Боднарук та В.М.Суховерський, заслужені артисти України Л.В.Роговець, В.М.Кирилюк, М.А.Гончаренко, В.Г.Гришин, заслужені працівники культури Г.Л.Тимошенко, Г.С. Горбачук.

З метою поєднання теорії та практичної діяльності навчальний процес організовано на базах культурно-мистецьких закладів та провідних колективів Чернігова, серед яких обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм, музичне училище ім. Л.Ревуцького, військово-музичний центр, виставкова зала Національної Спілки художників України галерея сучасного мистецтва «Пласт-Арт», Чернігівський обласний художній музей, камерний хор Л.Боднарука, фольклорний ансамбль «Сіверські клейноди». Сприяють підвищенню професійного рівня і творчі зустрічі та обмін досвідом з творчими колективами України. Так, помітною подією став виступ хору Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв «Академія» під керівництвом проф. М.С.Юрченка, що відбувся у жовтні 2008 р. у приміщенні музичного училища ім. Л.Ревуцького. Виступ цього колективу став своєрідною презентацією спеціальності диригент-хормейстер і зацікавив не тільки студентів, а й викладачів та музикантів міста.

Навчання в Чернігівському Інституті мистецтв та менеджменту культури – це якісна вища мистецька освіта, це шанс отримати унікальну спеціальність та долучитися до розвитку та збагачення національної культурної спадщини.

Адреса ЧФ ДАКККіМ:
м. Чернігів,
вул. Молодчого 2,
14013
Тел./ факс: 8 – (0462) 95 84 34

Додано: 07-Лип-09 10:33 | Автор: Майшев

Всього коментарів: 0
Ім'я *:
Email:
Підписка:1
Код *: