Розгляд запитів на публічну інформацію

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію, 2018 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Департаменті культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації станом на 09.07.2019 року

Інформація щодо обсягів регіонального замовлення на 2018-2019 навчальні роки
Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.
Публічна інформація – це вся інформація, що є в державних органах.Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:
1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону;
2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).

Не може бути віднесена до службової інформація, що міститься у рішенні відповідного органу, у тому числі й в актах індивідуальної дії (указ, наказ, рішення, розпорядження, постанова та ін.), за виключенням інформації, що зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни.
Крім того, заборонено відносити до службової інформації відомості про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів,умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб,які отримали ці кошти або майно.

Різниця між зверненням громадянина, запитом/вимогою суб’єкта владних повноважень та запитом на інформацію

Запит на отримання інформації має чітко визначений предмет: надання публічної інформації, якою володіє або повинен володіти її розпорядник.
Зверненням громадян є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (ст. 3 Закону України "Про звернення громадян").

Закон України "Про доступ до публічної інформації"


Наказ №75-к “Щодо переліку відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію” від 13.06.2013 року


Наказ №93-к “Про відповідальних за доступ до публічної інформації” від 22.07.2014 року


QR-код посилання на сторінку.
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.