Інформаційний лист!

Запрошуємо музейних співробітників, науковців, викладачів, аспірантів, студентів взяти участь у роботі заочної Всеукраїнської наукової конференції «Мистецтво України в контексті європейської культури. Українські музеї та європейський культурний простір»

Тематикою конференції передбачено розгляд широкого спектру проблем
образотворчого, декоративно-прикладного, музичного, театрального,
кіномистецтва, музейної справи та педагогіки.

Основні напрями роботи конференції (секції):
1. Європейська мистецька спадщина в Україні: митці, колекції, твори.
2. Мистецтво України в контексті європейської культури: минуле і сьогодення.
3. Полілог і синтез мистецтв: історія і сучасність, теорія і практика.
4. Проблеми реставрації, атрибуції, збереження та експонування творів
мистецтва.
5. . Мистецтво як тест культури. Інтерпретація та реінтерпретація мистецтва у
світлі сучасних концепцій гуманітарних наук.
6. Викладання мистецьких дисциплін у контексті сучасних освітніх технологій:
теорія і практика.
7. Музейництво в Україні: історія, сучасність, перспективи.

Перелік напрямів в роботі конференції є орієнтовним і відкритий для
доповнення.
Матеріали конференції будуть видані у збірнику та надіслані авторам
за їхніми поштовими адресами. Заявку на участь у конференції та статті для
публікації просимо надсилати до 15 квітня 2018 року на електронну адресу
olenaponomarevska@gmail.com.
Заявка

на участь у роботі заочної
Всеукраїнської наукової конференції

«Мистецтво України в контексті європейської культури. Українські

музеї та європейський культурний простір

Прізвище, ім’я, по батькові
(без скорочень)
Місце роботи (без абревіатур)
Посада

Учене звання, вчена ступінь
Поштова адреса (з індексом)
Телефони з кодом (робочий (факс), домашній,
мобільний)
Електронна пошта
(обов’язково)
Назва секції
Тема доповіді чи повідомлення

Вимоги до оформлення статті:
- Обсяг тексту – до 10 сторінок;
- вгорі справа: прізвище, ім’я автора, зліва  номер УДК;
- назва статті – посередині, великими літерами, жирним шрифтом. Текст –
Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 (розширення – .rtf);
- - параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий –
30 мм, правий – 15 мм; інтервал між рядками – 1;
- Після назви статі 12 кеглем курсивом коротка анотація, ключові слова –від 3
до 7 слів;
- посилання на цитовані джерела подавати арабськими цифрами у тексті в
квадратних дужках, наприклад: [5, С.15], з яких перша цифра позначає
позицію джерела у списку літератури, друга  номер сторінки;
- стаття повинна містити такі позиції (без їх виділення в окремі рубрики):
актуальність проблематики, стан наукової розробки, виклад основного
матеріалу, висновки;
- наприкінці тексту через 1 інтервал подається список літератури під
заголовком «ЛІТЕРАТУРА» в алфавітному порядку та у відповідності до
вимог стандарту бібліографічного опису;
- Ілюстрації подаються окремим файлом (чорно-білі або кольорові) подаються
в електронному вигляді форматом Adobe PhotoShop (PSD) або TIFF, JPEG) з
належною якістю. Роздільна здатність не менш як 600 пікселей / дюйм,
розмір зображення не менш як 9х12 (1060х1410 пікселів). 
- Файли іменувати прізвищем автора, наприклад: «Левченко Заявка»
«Левченко Стаття», «Левченко Ілюстрація 1. О.Богомазов Вулиця на Подолі.
1912., полотно, олія»

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

- При оформленні тексту не допускається використання клавіші Tab або
пробілів для форматування абзацного відступу та центрування тексту.
Необхідно користуватись автоматичним абзацним відступом та командами
(по центру, по ширині тощо);

- стаття повинна бути ретельно вичитаною та відредагованою;
- автор несе повну відповідальність за достовірність викладених фактів та
досліджень;
- до друку приймаються матеріали, які раніше не публікувались в інших
виданнях;
- Благодійний внесок за публікацію становить 80 грн.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти, скорочувати і правити
доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції
Телефони: (0462) 67-67- 15; (050) 29-89- 047 Vodafone,
Тел/факс: (0462) 67-67- 15
Електронна пошта:
olenaponomarevska@gmail.comДодано: 09-Лют-18 19:43

Всього коментарів: 0
Ім'я *:
Email:
Підписка:1
Код *: